Riziká srdcového infarktu a mozgovej príhody po ochorení Covid-19

Nedávno publikovaná znepokojujúca správa v  Nature Medicine  naznačuje, že aj mierny prípad ochorenia COVID-19 môže zvýšiť dlhodobé riziko závažných kardiovaskulárnych ochorení, ako je mŕtvica, srdcový infarkt a srdcové zlyhanie.

Okamžité účinky infekcie COVID na srdce boli zaznamenané s myokarditídou (zápal srdcového svalu), považujeme je ju za zriedkavé ochorenia ale v niektorých prípadoch môže byť až smrteľná. Myokarditída sa vyskytuje približne u 40 infikovaných ľudí na milión.

Táto čerstvá štúdia vyvolala veľké obavy, že poškodenia cievneho systému môžu byť oveľa bežnejšie. A v nasledujúcich rokoch by to mohlo viesť k novej pandémii kardiovaskulárnych chorôb.

Čo vedci zistili?

Štúdia  vedená výskumníkmi z Washingtonskej univerzity ukázala zvýšené riziko budúcich kardiovaskulárnych príhod u ľudí, ktorí sa vyliečili z COVID .

Autori analyzovali zdravotné záznamy približne 150 000 amerických ľudí, ktorých zdravotné záznamy sú často sledované.  Porovnali mieru kardiovaskulárnych ochorení u týchto ľudí, ktorí zažili infekciu COVID-19, s neinfikovanými skupinami, ktoré zahŕňali približne 10 miliónov ľudí.

Medzi 30 dňami a rokom po zotavení z COVID mali tí, ktorí prežili, o 52 % vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú mozgovú príhodu, o 63 % vyššiu pravdepodobnosť srdcového infarktu a o 72 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie srdcové zlyhanie. To znamená, že v priebehu jedného roka by na každých 1 000 ľudí, ktorí mali COVID-19, pripadlo päť mozgových príhod, tri srdcové infarkty a 12 prípadov srdcového zlyhania. Tiež sa preukázalo zvýšené riziko závažných krvných zrazenín v pľúcach.

Aj keď sa tieto čísla môžu niekomu zdať malé, keď sa prepočítajú na 600 miliónov infekcií COVID-19 na celom svete, dôsledky sú obrovské.

Jedným obzvlášť znepokojujúcim zistením bolo, že zatiaľ čo tí, ktorí mali vážnejšie akútne infekcie COVID-19, mali počas nasledujúceho roka najvyššie riziko kardiovaskulárnych príhod, dokonca aj tí s miernou infekciou mali zvýšené riziko. Toto riziko sa netýka len tých, ktorý mali v minulosti alebo súčasne problémy so srdcom, ale kohokoľvek. 

Covid-19 a srdce

Jasné, ale nízke  riziko ochorenia srdca  v čase infekcie COVID-19 tiež poskytuje podporu pre spojenie medzi infekciou COVID-19 a strednodobým až dlhodobým ochorením srdca.

Už pred pandémiou COVID-19 existovala dobre preukázaná súvislosť medzi  zápalom spôsobeným infekciou  a rizikom srdcového infarktu.

Srdcový infarkt nastáva, keď je tepna privádzajúca krv do srdca zablokovaná a srdcový sval nemá dostatok kyslíka. Zvyčajne sa to stane, keď prasknutie tukového  plátu v tepne  spôsobí tvorbu krvnej zrazeniny. Tento proces je poháňaný zápalom v tkanivách a zhrubnutím krvi,  ktoré  sa môžu vyskytnúť pri COVID-19 a oba môžu pretrvávať dlho po vymiznutí počiatočnej infekcie.

Aké problémy nás ešte len čakajú?

Obavy po respiračných ochoreniach COVID, ktorým sme si prešli takmer všetci sú na mieste. Až teraz s odstupom času sa ukazuje plný vplyv pandémie COVID-19 a dopad na kardiovaskulárny systém. Aj predchádzajúce prípady/epidémie infekcie vírusmi dýchacích ciest spôsobené koronavírusmi boli spojené so značným zaťažením kardiovaskulárnymi komorbiditami a komplikáciami. Symptómy ochorenia sú závažnejšie u pacientov s prítomným kardiovaskulárnym ochorením ako u zdravých jedincov.

Kardiovaskulárne komplikácie významne prispievajú k úmrtnosti.

Netreba zabúdať na prevenciu

“Čas a zdravie sú cenné prostriedky, ktoré si zo začiatku nevážime. Ich skutočnú hodnotu pochopíme až vtedy, keď ich vyčerpáme.”

 • Dodržať pitný režim (min. 2-3 l denne)
 • Pravidelná športovo-pohybová aktivita – dostupná pre všetky vekové kategórie Vedie k redukcii morbidity a mortality pri viacerých civilizačných chorobách. CIEĽ – aspoň 30 min. fyzickej aktivity viackrát v týždni
 • Vhodné aktivity – možno začať športový tréning ľahkou chôdzou (prechádzky 5-7 km chôdze denne), plávaním alebo bicyklovaním, beh v prírode, chôdza po schodoch.
 • Pravidelná, pestrá a vyvážená strava – základ raňajky a 5-6 jedál denne
 • (3 hlavné jedlá, 2-3 vedľajšie medzi hlavnými jedlami – obmedzenie veľkých porcii)
 • Vyvážená strava – zastúpenie: bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály, vláknina.
 • Zvýšiť podiel rastlinných zdrojov bielkovín, strukoviny viackrát v týždni.
 •  Obmedzovať živočíšne tuky, vylúčiť zo stravy údeniny.
 •  Zaradiť do jedálnička ryby (aspoň raz týždenne).
 • Optimalizovať príjem cholesterolu do 300 mg/deň.
 •  Zvýšiť príjem vlákniny (celozrnné výrobky) aspoň 30g/deň.
 • Konzumácia ovocia a zeleniny v množstve viac ako 400g/deň (500-600g).