Arteriograf  znamená novinku v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Jednoduchým a časove nenáročným spôsobom umožní  stanoviť niekoľko  parametrov  arteriálnej tuhosti súčasne. Počítačovým spracovaním nameraných výsledkov získame dva najdôležitejšie údaje. Jedným z nich je rýchlosť šírenia pulzovej vlny v aorte (PWVao) a druhým augmentačný index (Aix). Prístroj zaznamenáva aj ďalšie parametre, ako je trvanie srdcového cyklu, systolický a diastolický priestorový index, 3- centrálny aortálny tlak. Aortálny tlak je je silnejším prognostickým parametrom ako brachiálny tlak.  

Čo je to PWVao?

Rýchlosť šírenia pulzovej vlny má lepšiu prediktívnu hodnotu ako klasické rizikové faktory. PWVao je samostatným a nezávislým prediktorom úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby.


Aix poskytuje informáciu predovšetkým o rezistencii malých artérií. Vyššia percentuálna hodnota Aix znamená väčší odpor arteriol. Periférny odpor malých artérií do značnej miery ovplyvňuje naša psychika.
V prípade endoteliálnej dysfunkcie  klesá produkcia oxidu dusnatého v endoteli. V dôsledku čoho sa zvyšuje tonus artérií, rastie periférna rezistencia (TPR).

Aix brachial teda poskytuje bezprostrednú informáciu o našej psychickej odolnosti        

Arteriograf  znamená novinku v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení.

                        

Čo vieme odhaliť včasnou diagnostikou Arteriografom?

Arteriograf  znamená novinku v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Arteriografom sme schopní potvrdiť najskoršie štádium aterosklerózy – zvýšenou hodnotou augmentačného indexu. Ešte vo fáze endoteliálnej dysfunkcie, ako aj neskoršiu fázu, makrovaskulárnu. V tomto štádiu zisťujeme zvýšenú hodnotu PWV v aorte (arterialny vek). Hodnoty PWVao  nad 10 m/s sa klasifikujú ako prejav predklinického orgánového poškodenia.

Stresová odolnosť ciev je kľúčový faktor pre zachovanie zdravia kardiovaskulárneho systému. Cievy sú zodpovedné za prenos kyslíka a živín do tela a ich správne fungovanie je nevyhnutné pre udržanie zdravého krvného obehu. Avšak stres môže mať negatívny vplyv na cievy a spôsobiť ich zúženie a zvýšenie krvného tlaku, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom ako sú infarkt alebo mozgová príhoda.

Pre zvýšenie stresovej odolnosti ciev je dôležité mať zdravý životný štýl – jesť vyváženú stravu, pravidelne cvičiť, dostatok spať a vyhýbať sa fajčeniu a nadmernému konzumovaniu alkoholu. Okrem toho, je vhodné nájsť si čas na relaxáciu a zvládanie stresu, či už prostredníctvom meditácie, cvičenia jogi alebo iných relaxačných techník. Týmto spôsobom môžete zlepšiť svoju stresovú odolnosť a zabezpečiť zdravú budúcnosť vašich ciev.

Nasledovná tabuľka je tabuľkou referenčných hodnôt Aix brachial a PWVao získaných z odbornej literatúry, ako aj z našich skúseností.

Viac o nás na youtube.https://www.youtube.com/watch?v=wKIJI6pxiag