V posledných rokoch sme boli svedkami značného nárastu rizika infarktu a mozgovej príhody, a to aj u ľudí v mladom veku. Takmer 25% prípadov infarktu je u ľudí mladších ako 45 rokov. Tieto ochorenia srdca a ciev sú nesmierne ťažké a často môžu mať fatálne následky. Je dôležité pochopiť príčiny tohto nárastu a zabezpečiť primeranú prevenciu a liečbu týchto ochorení.

Jedna z najčastejších príčin smrti na celom svete je predstavovaná poruchami srdca. V súčasnosti je približne 17,9 % populácie postihnutých poruchami srdca. Tento alarmujúci trend môže byť pripísaný niekoľkým faktorom. Jedným z hlavných faktorov je zvýšenie stresu a napätia v modernom živote. Súčasná doba prináša mnoho pracovných a osobných tlakov, ktoré ovplyvňujú náš životný štýl a náchylnosť k týmto ochoreniam. Sedavý životný štýl a nedostatok fyzickej aktivity tiež prispievajú k zvýšenému riziku vzniku ochorení srdca.

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k nárastu rizika infarktu a mozgovej príhody, je nezdravá strava. Dnešná strava je často plná nasýtených tukov, transmastných kyselín a vysokej hladiny soli, čo spôsobuje problémy so srdcom a cievami. Nadmerná konzumácia sladkostí a nezdravých jedál prispieva k vysokému krvnému tlaku a narušuje metabolizmus, čo môže spôsobiť infarkt a mozgovú príhodu.

Zvýšený výskyt infarktu u mladých ľudí do 50 rokov

V posledných rokoch sme zaznamenali aj zvýšený výskyt infarktu u mladých ľudí do 50 rokov. Je to znepokojujúci trend, pretože predtým bol infarkt považovaný primárne za ochorenie starších ľudí. Podľa štúdie vykonanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) bolo v roku 2019 takmer 25% prípadov infarktu u ľudí mladších ako 45 rokov.

Hlavnými príčinami tohto nárastu sú zvýšený výskyt rizikových faktorov medzi mladou populáciou. Nezdravý životný štýl, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a drog, nezdravá strava a nedostatok fyzickej aktivity sú hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k vzniku infarktu u mladých ľudí. Rovnako dôležitou príčinou je aj genetika a genetické poruchy spojené so srdcovými ochoreniami, ktoré môžu byť dedičné.

Prevencia je kľúčová pri znížení rizika infarktu a mozgovej príhody. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie o týchto ochoreniach a zlepšiť pôsobenie našej spoločnosti. Vysokej kvality zdravotná starostlivosť, prijímanie zdravých životných štýlov a zabezpečenie primeranej liečby sú dôležité kroky v boji proti týmto ochoreniam.

Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody. Pravidelná fyzická aktivita a cvičenie môžu mať pozitívny vplyv na naše srdce a cievy. Je tiež dôležité dodržiavať vyváženú stravu s vysokým podielom ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov a zdravých tukov. Opatrné a mierne pitie alkoholu a úplné zanechanie fajčenia sú ďalšie dôležité opatrenia.

V krajinách s vysokým rizikom týchto ochorení je dôležité venovať viac finančných prostriedkov na výskum, vývoj a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Programy zamerané na znižovanie rizikových faktorov a boj proti obezite sú nevyhnutné pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov v boji proti infarktu a mozgovej príhode.

Ako na prevenciu?

V neposlednom rade, treba spomenúť že prevencia je najdôležitejšia, a svoj osud máme každý vo svojich rukách. Okrem zdravého životného štýlu, ktorý by mal byť samozrejmosťou, môžeme taktiež absolvovať preventívne prehliadky a vyšetrenia, ktoré vedia včas odhaliť riziká kardiovaskulárnych ochorení, kedy je ešte priestor na zvrátenie začínajúceho problému.

V závere môže byť konštatované, že riziko infarktu a mozgovej príhody bolo zvýšené v posledných rokoch v dôsledku životného štýlu a rizikových faktorov, ako je v prvom rade nadmerný stres, ktorý ovplyvňuje naše srdce a cievy. Prevencia a zvýšenie povedomia sú kľúčovými faktormi v boji proti týmto ochoreniam. Je dôležité podniknúť aktívne kroky na zlepšenie našej spoločnosti a zabezpečiť primeranú prevenciu a liečbu porúch srdca.

Obráťte sa na nás a radi Vám pomôžeme v boji proti infarktu. Život máme častokrát vo vlastných rukách. Neváhajte nás kontaktovať. https://www.youtube.com/watch?v=wKIJI6pxiag .