Ateroskleróza je pozvoľne prebiehajúce ochorenie tepien.

Prvé príznaky sú často aj poslednými: infarkt alebo cievná mozgová príhoda. V mnohých prípadoch sú na vine dlhšie prítomné aterosklerotické zmeny, ktoré sa vyvíjajú v priebehu niekoľkých desaťročí.

Ateroskleróza – kôrnatenie tepien je ochorenie cievnej steny tepien. K ukladaniu tukov v cievnej stene tepien dochádza už v útlom detskom veku. Postupne vnikajúce aterosklerotické pláty obsahujú rôzne druhy tuku, predovšetkým cholesterol, ďalej väzivové bunky a leukocyty. Časom dochádza k strate pružnosti tepien, samotné pláty zužujú ich priesvit a zabraňujú tým krvnému prietoku. Predstavme si obyčajné vodovodné potrubie, ktoré sa časom zanáša a potrebuje prečistiť.

Vápenaté soli zvyšujú ich náchylnosť k prasknutiu, čím sa aktivuje proces zrážania. Fragmenty vzniknuté odtrhnutím týchto zrazenín ďalej prúdia v cievnom systéme a na zúženom mieste spôsobujú jeho upchatie /trombóza a embólia/. Tepny nedokážu dostatočne zásobiť tkanivá kyslíkom, čo má za následok ich nedokrvenie.

Ochorenie sa rozvíja za dlhú dobu a v počiatočnom štádiu nespôsobuje problémy.

Často sa dá zistiť až v štádiu nezvratných zmien.

Vo fáze, keď už tepny nedokážu kompenzovať zmeny,  dochádza k poškodeniu cieľových orgánov (mozog, srdce, pečeň, obličky…). Najzávažnejšie dôsledky sú infarkt myokardu, náhle cievne mozgové príhody, krvácanie do mozgu, poškodenie obličiek, kritická stenóza (zúženia) tepien a pod.

Včasná diagnostika ARTERIOGRAFOM  Vám môže zachrániť život.

Zvýšená tuhosť tepien sa prejavuje zvýšením rýchlosti pulzovej vlny aorty a zvýšením centrálneho tlaku aorty. Oba tieto tkanivové ukazovatele sa dajú zistiť iba špecializovaným vyšetrením ARTERIOGRAFOM.