Ateroskleróza je ochorenie tepien.

Ateroskleróza je chronické pozvoľné ochorenie tepien, ktoré postihuje mnoho ľudí na celom svete. Ide o stav, kedy sa tukové plaky hromadia na vnútornom povrchu tepien, čo vedie k zúženiu a tvorbe blokád. Tento stav môže byť veľmi nebezpečný, pretože môže spôsobiť zníženie alebo úplné prerušenie prietoku krvi a vyústiť do srdcového infarktu, ischemickej choroby srdca, mozgovej príhody alebo iných život ohrozujúcich ochorení.

Ateroskleróza sa vyvíja postupne v priebehu niekoľkých rokov a môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane vysokého krvného tlaku, fajčenia, vysokého cholesterolu, obezity, nedostatku pohybu alebo dedičnosti. Tieto faktory spôsobujú poškodenie vnútorného povrchu tepien a vytvárajú ideálne podmienky pre usadzovanie cholesterolových plakov.

K ukladaniu tukov v cievnej stene tepien dochádza už v útlom detskom veku. Postupne vnikajúce aterosklerotické pláty obsahujú rôzne druhy tuku, predovšetkým cholesterol, ďalej väzivové bunky a leukocyty. Časom dochádza k strate pružnosti tepien, samotné pláty zužujú ich priesvit a zabraňujú tým krvnému prietoku. Predstavme si obyčajné vodovodné potrubie, ktoré sa časom zanáša a potrebuje prečistiť.

Cholesterolové plaky sú tvorené tukom, vápnikom, zrazenými krvnými doštičkami a inými látkami. Keď sa plaky hromadia, môžu sa zväčšovať a zúžiť tepny, čo znamená, že srdce a iné orgány budú mať obmedzený prístup ku kyslíku a živinám, ktoré s krvou putujú.

Vápenaté soli zvyšujú ich náchylnosť k prasknutiu, čím sa aktivuje proces zrážania. Fragmenty vzniknuté odtrhnutím týchto zrazenín ďalej prúdia v cievnom systéme a na zúženom mieste spôsobujú jeho upchatie /trombóza a embólia/. Tepny nedokážu dostatočne zásobiť tkanivá kyslíkom, čo má za následok ich nedokrvenie.

Okrem fyzického obmedzenia prietoku krvi môže ateroskleróza spôsobiť aj iné problémy. Keď sa plaky začnú rozpadať alebo trhať, môžu spôsobiť tvorbu zrazenín, ktoré môžu zablokovať tepnu úplne a zastaviť prietok krvi. Táto situácia môže viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej príhode, ak sa tieto zrazeniny dostanú do kritických oblastí.

Včasná diagnostika ARTERIOGRAFOM  Vám môže zachrániť život.

Vo fáze, keď už tepny nedokážu kompenzovať zmeny,  dochádza k poškodeniu cieľových orgánov (mozog, srdce, pečeň, obličky…). Najzávažnejšie dôsledky sú infarkt myokardu, náhle cievne mozgové príhody, krvácanie do mozgu, poškodenie obličiek, kritická stenóza (zúženia) tepien a pod.

Včasná diagnostika ARTERIOGRAFOM  Vám môže zachrániť život.

Zvýšená tuhosť tepien sa prejavuje zvýšením rýchlosti pulzovej vlny aorty a zvýšením centrálneho tlaku aorty. Oba tieto tkanivové ukazovatele sa dajú zistiť iba špecializovaným vyšetrením ARTERIOGRAFOM.

Prevencia je prvoradá

Prevencia a liečba aterosklerózy zahŕňajú v prvom rade zmeny životného štýlu a neskôr aj správnu liečbu. Zlepšenie stravy, pravidelná fyzická aktivita a kontrola rizikových faktorov sú dôležitými opatreniami na prevenciu aterosklerózy a jej komplikácií. Lieky na kontrolu krvného tlaku, cholesterolu a krvných cukrov môžu pomôcť udržiavať tieto hodnoty na zdravej úrovni a minimalizovať riziko súvisiacich problémov.

Je dôležité vedieť, že ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré vyžaduje dlhodobú starostlivosť o zdravie. Osoby s rizikovými faktormi by mali pravidelne navštevovať lekára a dodržiavať odporúčania pre zdravý životný štýl. Včasná identifikácia a riadenie aterosklerózy môže pomôcť minimalizovať jej negatívne dôsledky a udržovať kvalitu života.

Ateroskleróza je ochorenie tepien.